Skip to content

Skip to table of contents

2eme Partie: Apré deluge ziska zot sorti dan l’Égypte

2eme Partie: Apré deluge ziska zot sorti dan l’Égypte

Zis huit dimoune ki ti sapé dan deluge, mais avek le temps population la terre ti augmenté pou vinn plusieurs millier. Plitar, 352 an apré deluge, Abraham ti né. Nou aprann couma Bondié ti tini so promesse kan Li ti donne Abraham enn garson ki ti appel Isaac. Isaac ti ena deux garson ek c’est Jacob ki Bondié ti choisir.

Jacob ti ena enn grand famille avek 12 garson ek bann tifi. Dix garson Jacob ti detesté zot ti frere ki ti appel Joseph. Zot ti vann li couma enn esclave avek bann dimoune ki ti pé al l’Égypte. Plitar, Joseph ti vinn enn grand dirigeant dan sa pays-la. Kan ti ena enn grand la famine, Joseph ti testé so bann frere pou koné si zot leker ti’nn changé. Finalement, Jacob avek tou so famille, bann Israélite, ti al reste l’Égypte. Sa ti arrivé 290 an apré ki Abraham ti né.

Pendant 215 an ki’nn suive, bann Israélite ti reste dan l’Égypte. Apré la mort Joseph, zot ti vinn bann esclave la-bas. Avek le temps, Moïse ti né, ek Bondié ti servi li pou delivré bann Israélite dan l’Égypte. Sa 2eme partie-la raconte seki finn arrivé pendant 857 an l’Histoire.

Jacob so famille al l’Égypte