Skip to content

Skip to table of contents

Zistoire 8: Bann geant lor la terre

Zistoire 8: Bann geant lor la terre

KI TO ti pou pensé si to ti trouve enn dimoune tellement grand ki li touche plafond to lakaz? Surement to pou dire: ‘Sa enn geant sa’! Enn lepok, vrai-mem ti ena bann geant lor la terre. La Bible dire ki zot papa ti bann ange dan le ciel. Mais couma eski sa ti arrivé?

Bann geant violent

To rappel Satan, sa mauvais ange-la. Li ti fini tou so le temps pou crée probleme. Li ti mem essaye faire bann ange Bondié vinn mauvais. Avek le temps, certain sa bann ange-la ti commence ecoute Satan. Zot ti arrete travail ki Bondié ti donne zot pou faire dan le ciel, zot ti vinn lor la terre dan forme bann humain. Eski to koné kifer?

La Bible dire ki c’est parski sa bann ange-la ti trouve bann joli tifi lor la terre ek zot ti envie vive avek zot. Alors zot ti vinn lor la terre pou marié avek sa bann tifi-la. La Bible dire ki sa ti enn kitsoz mauvais, parski Bondié ti faire bann ange pou vive dan le ciel.

Kan bann ange-la ek zot madame ti gagne bann zenfant, sa bann zenfant-la pa ti couma tou lezot zenfant. Li vrai ki kan zot ti encore tipti zot pa ti parette different. Mais kan zot ti pé commence grandi, zot ti vinn plus grand ek plus fort. Zot ti vinn bann geant.

Sa bann geant-la ti bien mauvais. Ek parski zot ti grand ek zot ti fort, zot ti agir dan enn fason brite ar bann dimoune. Zot ti essaye force tou bann dimoune pou faire seki mauvais pareil couma zot.

Hénok ti’nn fini mort. Mais lor la terre, asterla ti ena enn bon dimoune. Li ti appel Noé. Noé ti touletan faire seki Bondié ti demann li.

Enn jour Bondié ti dire Noé ki ler finn arrivé pou Li detruire tou bann mauvais dimoune. Mais Bondié ti pou sap Noé, so famille, ek beaucoup zanimo. Anou guetté couma Bondié ti faire sa.

Genèse 6:1-8; Jude 6.Question

 • Ki finn arrivé kan certain ange ti ecoute Satan?
 • Kifer certain ange ti arrete travail ki Bondié ti donne zot dan le ciel ek zot ti vinn lor la terre?
 • Kifer li ti enn mauvais kitsoz ki bann ange vinn lor la terre ek prend lekor bann humain?
 • Dan ki sens bann zenfant ki bann ange ti gagné ti different?
 • Dapré zimage, ki bann ange zot zenfant pé faire kan zot inn vinn bann geant?
 • Apré Hénok, ki bon dimoune ti vive lor la terre, ek kifer Bondié ti content li?

Bann question en plus

 • Lire Genèse 6:1-8.

  Dapré Genèse 6:6, couma nou conduite kapav affecté bann sentiment Jéhovah? (Ps. 78:40, 41; Prov. 27:11)

 • Lire Jude 6.

  Couma seki bann ange dan lepok Noé ti faire kan zot “pa ti reste dan position ki zot ti ena au commencement” kapav servi nou couma enn rappel zordi? (1 Cor. 3:5-9; 2 Pierre 2:4, 9, 10)