Skip to content

Skip to table of contents

Zistoire 7: Enn zom ki ena courage

Zistoire 7: Enn zom ki ena courage
Hénok

A MESURE ki bann dimoune ti augmenté lor la terre, la plupart parmi zot ti faire bann mauvais kitsoz pareil couma Caïn. Mais ti ena enn zom ki ti different. Li ti appel Hénok. Li ti enn zom ki ti ena courage. Mem si bann dimoune autour li ti pé faire bann mauvais kitsoz, Hénok ti contigne servi Bondié.

Eski to koné kifer bann dimoune dan sa lepok-la ti faire sa quantité mauvais kitsoz-la? Reflechi enn coup: kisannla ti faire Adam ek Ève desobeir Bondié ek mange fruit ki Bondié ti dire zot pa mangé? C’est enn mauvais ange. La Bible appel li Satan. Li-mem ki essaye faire tou dimoune vinn mauvais.

Enn missié ki’nn touye enn lot missié ek inn kokin li

Enn jour, Jéhovah ti faire Hénok annonce bann dimoune enn kitsoz ki zot pa ti envie tendé. Li ti bizin dire zot ki ‘enn jour Bondié pou detruire tou bann mauvais dimoune.’ Pena doute ki bann dimoune ti bien en colere kan zot ti tann sa. Surement zot ti bien envie touye Hénok. Hénok ti bizin ena beaucoup courage pou dire bann dimoune seki Bondié ti pou faire.

Bondié pa ti laisse Hénok vive beaucoup le temps parmi sa bann mauvais dimoune-la. Li ti vive zis 365 an. Kifer nou dire “zis 365 an”? Parski bann dimoune sa lepok-la ti ena enn pli bon la santé ki bann dimoune zordi ek zot ti pé vive pli longtemps. Ala kifer Methoushélah, garson Hénok, ti vive 969 an!

Dimoune pé faire bann mauvais kitsoz

Apré la mort Hénok, bann dimoune ti vinn de plus en plus mauvais. La Bible dire ki ‘touletan zot ti pense zis seki mauvais’ ek ki ‘la terre ti rempli ar violence.’

Eski to koné kifer ti ena sa quantité probleme-la lor la terre dan sa lepok-la? C’est parski Satan ti’nn gagne enn nouveau moyen pou pousse bann dimoune pou faire seki mauvais. Nou pou guette sa dan prochain chapitre.

Genèse 5:21-24, 27; 6:5; Hébreux 11:5; Jude 14, 15.Question

 • Kifer Hénok ti different?
 • Kifer bann dimoune dan lepok Hénok ti faire sa quantité mauvais kitsoz-la?
 • Ki mauvais kitsoz bann dimoune ti faire? (Guette zimage.)
 • Kifer Hénok ti bizin ena courage?
 • Comié le temps bann dimoune ti vive sa lepok-la, mais comié le temps Hénok inn vive?
 • Ki finn arrivé kan Hénok inn mort?

Bann question en plus

 • Lire Genèse 5:21-24, 27.

  Ki qualité relation Hénok ti ena avek Jéhovah? (Gen. 5:24)

  Dapré la Bible, kisannla finn vive pli longtemps lor la terre, ek ki l’age li ti ena kan li ti mort? (Gen. 5:27)

 • Lire Genèse 6:5.

  Couma bann condition ti été lor la terre apré la mort Hénok, ek couma nou kapav compare seki ti passé avek nou lepok? (2 Tim. 3:13)

 • Lire Hébreux 11:5.

  Ki qualité Hénok ti ena ki “ti faire Bondié plaisir,” ek ki resultat sa finn ena? (Gen. 5:22)

 • Lire Jude 14, 15.

  Couma bann chretien kapav imite courage Hénok zordi kan zot averti bann dimoune concernant la guerre Har-Maguédôn ki pé kosté? (2 Tim. 4:2; Héb. 13:6)