Skip to content

Skip to table of contents

Zistoire 6: Caïn ek Abel

Zistoire 6: Caïn ek Abel

GUETTE Caïn ek Abel asterla. Zot toulé-deux finn grandi. Caïn finn vinn enn planteur. Li plante bann cereale, bann fruit ek bann legume.

Caïn ek Abel offert Bondié bann sacrifice

Abel li, li finn vinn gardien mouton. Li content occupe bann ti mouton, ek kan zot grandi, Abel gagne enn grand troupeau pou occupé.

Enn jour Caïn ek Abel amenn enn offrande pou Bondié. Caïn amenn bann produit ki li ti planté. Abel li, li amenn pli bon mouton ki li ena. Jéhovah accepté Abel ek so offrande, mais Li pa accepté seki pou Caïn. Eski to koné kifer?

C’est pa zis parski offrande Abel pli bon ki pou Caïn. Mais, parski Abel enn bon dimoune. Li content Jéhovah ek li content so frere. Mais Caïn li, li mauvais, li pa content so frere.

A cause sa, Bondié dire Caïn ki li bizin changé. Mais Caïn pa ecouté. Li bien en colere parski Bondié pli content Abel. Alors Caïn dire Abel, ‘Anou al dan karo.’ Kan zot tousel, Caïn donne so frere Abel enn bon coup. Li tape li tellement fort ki li touye li. Li faire enn kitsoz bien mauvais, pa vrai?

Caïn sauvé apré ki li’nn touye Abel

Mem si Abel finn mort, Bondié encore toujours rappel li. Abel ti enn bon dimoune, ek Jéhovah jamais blié bann dimoune couma li. Enn jour, Bondié pou ré-donne Abel la vie. Lerla, Abel jamais pa pou mort. Li pou kapav vive lor la terre pou touletan. Couma nou pou content pou konn bann dimoune couma Abel, pa vrai?

Mais Bondié pa content bann dimoune couma Caïn. A cause sa, apré ki Caïn ti touye so frere, Bondié ti puni li; Li ti faire li al reste bien loin ar so famille. Kan Caïn ti al reste dan enn lot l’endroit, li ti prend enn parmi so bann soeur avek li, ek li ti vinn so madame.

Plus tard Caïn ek so madame ti’nn gagne bann zenfant. Bann lezot garson et tifi Adam ek Ève zot aussi zot ti’nn gagne bann zenfant. Bien vite population la terre finn augmenté. Anou examine zistoire certain bann zom ki ti vive sa lepok-la.

Genèse 4:2-26; 1 Jean 3:11, 12; Jean 11:25.Question

 • Ki travail Caïn ek Abel ti faire?
 • Ki offrande Caïn ek Abel ti offert Jéhovah?
 • Kifer Jéhovah ti accepté offrande Abel, ek kifer Li pa ti accepté seki pou Caïn?
 • Ki qualité dimoune Caïn ti été, ek couma Jéhovah ti essaye corrige li?
 • Ki Caïn ti faire kan li ti tousel avek so frere dan karo?
 • Expliké ki ti arrive Caïn apré ki li ti touye so frere.

Bann question en plus

 • Lire Genèse 4:2-26.

  Couma Jéhovah ti decrire situation dangereux kot Caïn ti été? (Gen. 4:7)

  Couma Caïn ti revele seki li ti ena dan so leker? (Gen. 4:9)

  Kan verse di-sang enn innocent, couma Jéhovah considere sa? (Gen. 4:10; Is. 26:21)

 • Lire 1 Jean 3:11, 12.

  Kifer Caïn ti bouilli ar colere, ek couma sa li enn l’avertissement pou nou zordi? (Gen. 4:4, 5; Prov. 14:30; 28:22)

  Couma la Bible montré ki nou kapav reste fidele ar Jéhovah, mem si bann membre nou famille zot opposé? (Ps. 27:10; Mat. 10:21, 22)

 • Lire Jean 11:25.

  Ki l’assurance Jéhovah donne tou bann ki mort a cause la justice? (Jean 5:24)