EN DEHORS jardin Éden, Adam ek Ève ti gagne beaucoup probleme. Zot ti bizin travail bien dur pou zot gagne zot mangé. Dan place bann joli pié fruit, tout autour zot ti ena bann pié pikan. Ala seki ti arrivé kan Adam ek Ève ti desobeir Bondié ek ti nepli So bann camarade.

Adam travail dur avek so garson

Mais seki pli pire ladan c’est ki Adam ek Ève pa’nn kapav vive pou touletan. Surement to rappel ki Bondié ti defann zot mange fruit lor enn pié dan jardin, sinon zot pou mort. Sa-mem ki ti arrivé: sa jour ki zot ti mange sa fruit-la, sa jour la-mem zot ti commence vinn vié ek finalement zot finn mort. Zot finn faire enn grand erreur kan zot pa finn ecoute Bondié!

Adam ek Ève ti gagne bann zenfant apré ki Bondié ti mette zot dehors dan jardin Éden. Sa vedir ki bann zenfant-la aussi ti pou vinn vié ek ti pou mort.

Si selman Adam ek Ève ti’nn obeir Jéhovah, zot ek zot bann zenfant ti pou heureux. Zot tou ti pou kapav vive heureux pou touletan lor la terre. Personne pa ti pou vinn vié, ni tombe malade ek mort.

Bondié envie ki bann dimoune vive heureux pou touletan, ek Li promette ki enn jour sa pou arrivé. Lerla, la terre entier pou vinn enn paradis, ek tou bann dimoune pou ena enn bon la santé. Tou dimoune pou bann bon camarade entre zot ek avek Bondié.

Ève avek so bann zenfant

Mais Ève ti nepli camarade Bondié, ek sa finn amenn bann consequence. Li ti gagne beaucoup douleur kan li ti gagne bann zenfant. Parski li ti desobeir Jéhovah li ti konn beaucoup chagrin dan so la vie.

Adam ek Ève ti gagne beaucoup garson ek tifi. Zot ti appel zot premier garson Caïn, ek deuxieme-la Abel. Ki finn arrive zot? Eski to koné?

Genèse 3:16-23; 4:1, 2; Révélation 21:3, 4.Question

 • Couma Adam ek Ève zot la vie ti été en dehors jardin Éden?
 • Ki ti commence arrive Adam ek Ève, ek kifer?
 • Kifer bann zenfant Adam ek Ève ti pou vinn vié, ek ti pou mort?
 • Si Adam ek Ève ti’nn obeir Jéhovah, ki qualité la vie zot ek zot zenfant ti pou ena?
 • A cause Ève finn desobeir, ki consequence sa finn ena?
 • Couma deux premier garson Adam ek Ève ti appelé?
 • Kisannla sa bann lezot zenfant ki lor zimage-la?

Bann question en plus

 • Lire Genèse 3:16-23 ek 4:1, 2.

  A cause malediction ki Bondié ti donne la terre, ki l’effet sa finn ena lor la vie Adam? (Gen. 3:17-19; Rom. 8:20, 22)

  Kifer nom Ève, ki vedir “Vivant,” li approprié? (Gen. 3:20)

  Couma eski Jéhovah ti montré consideration pou Adam ek Ève mem apré ki zot ti faire peché? (Gen. 3:7, 21)

 • Lire Révélation 21:3, 4.

  Ki “kitsoz avant” ou envie trouve disparette?