Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 8

Yoshiya Ti Ena Bann Bon Kamarad

Yoshiya Ti Ena Bann Bon Kamarad

Eski to panse li difisil pou fer seki bon?​— Boukou dimounn pou dir wi. Labib rakont nou zistwar enn garson ki ti apel Yoshiya. Li osi li ti trouv sa difisil pou fer seki bon. Me li ti ena bann bon kamarad ki ti ed li. Anou aprann inpe plis lor Yoshiya ek so bann kamarad.

Papa Yoshiya ti apel Amôn. Li ti lerwa Juda. Amôn ti enn move lerwa ek li ti ador bann zidol. Kan li’nn mor, Yoshiya finn vinn lerwa Juda. Me to kone ki laz li ti ena? Li ti ena wit an! Me eski li ti move kouma so papa?​— Non, ditou!

Tsephania ti dir bann dimounn pa ador bann zidol

Mem si li ti ankor enn zanfan, Yoshiya ti anvi obeir Jéhovah. Alor li’nn fer kamarad zis ar bann dimounn ki kontan Jéhovah. Sa bann kamarad-la inn ed li pou fer seki bon. Anou koz lor de-trwa kamarad Yoshiya.

Enn so bann kamarad ti apel Tsephania. Tsephania ti enn profet. Li ti dir bann abitan Juda ki si zot kontign ador bann zidol, pou ariv zot bann move kitsoz.  Yoshiya inn ekout Tsephania. Olie li ador bann zidol, li’nn ador Jéhovah.

Yoshiya ti ena enn lot kamarad. Li ti apel Jérémie. Li ti ena preske mem laz ki Yoshiya, ek zot finn grandi pa tro lwin ar zot kamarad. Zot ti telman bon kamarad ki letan Yoshiya ti mor, Jérémie ti ekrir enn sante spesial pou dir ki kantite li ti mank Yoshiya. Yoshiya ek Jérémie ti ed zot kamarad pou fer seki bon devan lizie Jéhovah ek pou obeir Li.

Yoshiya ek Jérémie ti ed zot kamarad pou fer seki bon

Ki to kapav aprann ar lexanp Yoshiya?​— Mem si Yoshiya ti ankor enn zanfan, li ti anvi fer seki bon. Li ti kone li bizin fer kamarad avek bann dimounn ki kontan Jéhovah. Twa osi, fer sir ki to fer kamarad avek bann dimounn ki kontan Jéhovah ek ki pou ed twa fer seki bon.