Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 13

Timothée Ti Anvi Ed Bann Dimounn

Timothée Ti Anvi Ed Bann Dimounn

Timothée ti enn zenn ki ti kontan ed lezot. Li ti vwayaze ek li ti al dan boukou landrwa pou al ed lezot, ek sa ti rann so lavi bien interesan. Eski to ti pou kontan aprann inpe plis lor li?​—

Mama ek granmer Timothée ti ansegn li lor Jéhovah

Timothée inn grandi dan enn lavil ki apel Lystres. Kan li ti ankor tipti, so granmer Loïs ek so mama, Eunice ti koumans ansegn li lor Jéhovah. Amezir Timothée inn grandi, li ti anvi ed lezot pou konn Jéhovah.

Kan Timothée ti ankor zenn, Paul ti demann li pou al pres ansam avek li dan lezot landrwa. Timothée ti dir li ‘Wi.’ Li ti pre pou kit so lakaz pou al ed lezot.

 Timothée ti al avek Paul dan enn lavil dan Macédoine ki apel Thessalonique. Pou al laba, zot ti bizin mars enn bon kantite ek apre pran bato. Finalman, kan zot arive, zot ed boukou dimounn pou konn Jéhovah. Me sertin ankoler ek mem esey bat zot. Alor Paul ek Timothée bizin al pres dan lezot landrwa.

Timothée ti ena enn lavi bien interesan

Plizir mwa plitar, Paul demann Timothée pou retourn dan Thessalonique pou gete kouma bann frer ete. Timothée bizin boukou kouraz pou retourn dan sa lavil danzere-la! Me li ale parski li trakase pou bann frer ki res laba. Kan li retourne, li ena bann bon nouvel pou Paul. Bann frer dan Thessalonique bien!

Timothée inn travay avek Paul pandan boukou lane. Enn fwa Paul ti ekrir ki Timothée limem meyer dimounn li ti kapav avoye pou al ed bann kongregasion. Kifer? Parski Timothée ti kontan Jéhovah ek ti kontan bann dimounn.

Eski to kontan bann dimounn ek to anvi ed zot pou aprann lor Jéhovah?​— Si wi, twa osi to kapav ena enn zoli lavi bien interesan, parey kouma Timothée!