Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 4

Li’nn Fer So Papa ek Jéhovah Kontan

Li’nn Fer So Papa ek Jéhovah Kontan

Ki promes Yiphtah pe fer avek Jéhovah?

Tifi Yiphtah ti fer seki so papa ti promet, mem si sa pa ti fasil

Eski to trouv sa tifi lor zimaz-la?​— Se tifi enn misie ki ti apel Yiphtah. Labib pa dir nou kouma sa zennfi-la ti apele. Me seki nou kone se ki li ti fer leker so papa ek leker Jéhovah bien kontan. Anou aprann enn tipe plis lor li ek lor so papa, Yiphtah.

Yiphtah li enn bon dimounn. Li pas boukou letan pou ansegn so tifi lor Jéhovah. Anplis, li enn zom bien for ek li enn bon sef. Alor, bann Izraelit demann li pou vinn zot sef kan zot al lager kont zot bann lennmi.

Yiphtah demann Bondie pou ed li gagn sa lager-la. Li fer Jéhovah sa promes-la: ‘Si mo gagn lager, premie dimounn ki pou sorti dan mo lakaz pou vinn zwenn mwa kan mo retourne, mo  pou donn twa sa dimounn-la.’ Sa dimounn-la pou bizin viv ek travay dan tabernak Bondie toutlong so lavi. Me ki ete enn tabernak? Se enn plas kot bann dimounn sa lepok-la ti al ador Jéhovah. Yiphtah vremem gagne dan sa lager-la. Kan li retourn kot li, eski to kone kisannla premie dimounn ki sorti dan so lakaz?​—

Wi, se tifi Yiphtah! Yiphtah ena zis sa tifi-la. Asterla li bizin les li ale. Li bien tris. Me rapel, li ti fer enn promes. Deswit, so tifi dir li: ‘Pa, to’nn fer Jéhovah enn promes, alor to bizin tini to promes.’

Sak lane, bann kamarad ti vinn vizit tifi Yiphtah

Tifi Yiphtah osi bien tris. Kan li pou al res dan tabernak, li pa pou kapav marye, ni gagn zanfan. Me seki li pli anvi, se gard promes so papa ek fer Jéhovah kontan. Se sa ki pli inportan pou li, wi, pli inportan ki marye ek gagn zanfan. Alor li kit so lakaz ek li al res dan tabernak toutlong so lavi.

Eski to panse sa finn fer so papa ek Jéhovah kontan?​— Wi! Si to obeir ek to kontan Jéhovah, twa osi to pou fer to bann paran ek Jéhovah bien kontan, parey kouma tifi Yiphtah.