Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 14

Enn Rwayom Ki Pou Diriz Later

Enn Rwayom Ki Pou Diriz Later

Eski to ena enn lide ki Rwayom nou pe koze?​— Wi, se Rwayom Bondie, Rwayom ki pou fer later revinn enn paradi. Eski to ti pou kontan konn plis lor sa Rwayom-la?​—

Sak rwayom ena enn lerwa, ek enn lerwa li regne lor bann dimounn ki dan so pei. Eski to kone kisannla Lerwa dan Rwayom Bondie?​— Wi, se Jésus Christ. Li res dan lesiel. Biento li pou vinn Lerwa tou dimounn lor later! Eski to panse nou pou kontan kan Jésus pou vinn Lerwa lor later antie?​—

Ki to pe atann dan sa Paradi ki Bondie inn promet la?

Nou pou extra kontan! Dan Paradi, bann dimounn pou nepli lager ar zot kamarad. Tou dimounn pou kontan zot kamarad. Personn pa pou malad ouswa mor. Bann aveg pou trouv kler, bann sourd pou tande, ek bann ki pa kapav marse pou galoupe ek zot pou mem sote. Tou dimounn pou gagn manze an-abondans. Bann zanimo pou kamarad avek lezot zanimo ek avek nou osi. Bann dimounn ki’nn mor pou regagn lavi. Boukou misie ek madam ki nou’nn koze dan sa brosir-la kouma Rébecca, Rahab,  David, ek Éliya pou regagn lavi zot osi! Eski to pou kontan zwenn zot kan zot releve?​—

Jéhovah kontan twa ek Li anvi ki to dan lazwa. Si to kontign aprann konn Jéhovah ek to obeir Li, to pou kapav viv pou touletan dan sa zoli paradi-la! Eski se sa ki to anvi?​—