Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 3

Rahab Ti Krwar an Jéhovah

Rahab Ti Krwar an Jéhovah

Mazine ki to dan lavil Jéricho. Se enn lavil ki trouv dan pei Canaan kot bann dimounn pa krwar an Jéhovah. Enn madam ki apel Rahab res dan sa lavil-la.

Kan Rahab ti ankor zenn, li ti tann zistwar Moïse. Li ti aprann kouma Jéhovah ti fer li ouver Lamer Rouge ek fer bann Izraelit sorti dan l’Égypte. Li ti tande osi kouma Jéhovah ti ed zot pou gagn viktwar dan tou bann lager ki zot ti fer kont zot bann lennmi. Asterla, li tann dir ki bann Izraelit pe kanpe pre ar Jéricho!

Rahab ti protez bann espion parski li ti krwar an Jéhovah

Enn swar, de Izraelit al espionn lavil Jéricho. Zot vinn kot Rahab. Rahab akeyir zot kot li ek demann zot pou reste. Pandan lanwit, lerwa Jéricho al dekouver ki ena bann espion dan so lavil ek ki zot pe res kot Rahab. Alor, li avoy so bann zom pou al may sa bann espion-la. Eski to kone ki Rahab fer? Li kasiet sa de espion-la lao lor so lakaz ek li dir bann zom la: ‘Bann espion-la ti lamem, me zot fini kit lavil. Si zot fer vit, zot pou reisi may bannla!’ Eski to kone kifer Rahab pe protez sa bann espion-la?​— Se parski li krwar an Jéhovah ek li kone ki Jéhovah pou donn bann Izraelit pei Canaan.

Me avan ki bann espion-la kit lakaz Rahab, zot promet li, ki li ek so fami pou sape kan Jéricho pou detrir. Eski to kone ki zot dir Rahab fer?​— Zot dir li: ‘Pran sa lakord rouz-la, ek apandan li an-deor to lafnet. Si to fer sa, tou dimounn dan to lakaz pou sape.’ Rahab fer parey kouma bann espion-la demann li fer. To kone ki arive apre?​—

Jéhovah ti sap lavi Rahab ek so fami

De-trwa zour plitar, bann Izraelit fer letour lavil an silans. Zot mars otour lavil enn fwa par zour pandan sis zour. Me lor setiem zour, zot fer letour lavil set fwa. Apre sa, zot tou kriye bien-bien for. Lerla, Jéhovah fer bann miray sa lavil-la tonbe, kraze net. Me sa lakaz kot ti ena enn lakord rouz la, li, li res intak. Eski to trouv lakaz-la dan zimaz?​— Rahab ek so fami inn sape!

 Ki to’nn aprann ar lexanp Rahab?​— Rahab ti krwar an Jéhovah parski li ti aprann bann kitsoz extraordiner lor Li. Twa osi to pe aprann bann kitsoz extraordiner lor Jéhovah. Eski to krwar an Jéhovah parey kouma Rahab?​— Nou kone ki to krwar!