Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Ansegn To Zanfan

 LESON 12

Neve Paul Ti Ena Kouraz

Neve Paul Ti Ena Kouraz

Anou koz enn tipe lor enn zenn garson ki’nn sov lavi so tonton. Sa garson-la so tonton se lapot Paul. Nou pa kone kouma garson-la ti apele, me seki nou kone seki li ti fer enn kitsoz ki demann boukou kouraz. Eski to ti pou kontan kone ki li’nn fer?​—

Paul dan prizon Jérusalem. Bann dimounn inn aret li parski li pe pres lor Jésus. Sertin move dimounn deteste Paul, alor zot fer plan pou touy li. Zot dir: ‘Anou demann sef larme pou fer so bann solda amenn Paul lakour. Nou, nou pou rod enn plas pou kasiet ek kan Paul pou pase lor semin, nou pou touy li!’

Neve Paul ti rakont so tonton ek sef larme ki plan sa bann move dimounn-la ti fer

Neve Paul al konn zot plan. Ki li pou fer? Li al dan prizon ek li rakont sa so tonton. Deswit, Paul dir li al dir sa sef larme. Eski to panse li fasil pou neve Paul al koz avek sef larme?​— Non, parski sef-la li enn gran dimounn. Me neve Paul ena kouraz alor li al koz ar sa sef-la.

Sef-la kone exakteman ki li pou fer. Li prepar enn larme 500 solda pou protez Paul! Li dir zot amenn Paul dan Césarée sa swar-la. Eski Paul inn reisi sape?​— Wi, bann move dimounn-la pa’nn kapav atak li! Zot move plan inn tom dan delo.

Ki to kapav aprann dan sa zistwar-la?​— Twa osi to kapav ena kouraz parey kouma neve Paul. Nou bizin ena kouraz kan nou koz lor Jéhovah. Eski to pou ena kouraz ek to pou kontign koz lor Jéhovah?​— Si to fer sa, to kapav mem sap lavi enn kikenn.