Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 10

Jésus Inn Touletan Obeir

Jésus Inn Touletan Obeir

Eski li touletan fasil pou obeir to bann paran?​— Parfwa li difisil, pa vre? Eski to kone ki Jésus ti obeir Jéhovah ek so bann paran toulede?​— So lexanp kapav ed twa pou obeir to bann paran mem kan parfwa li pa tro fasil. Anou gete kouma.

Avan Jésus vinn lor later, li ti avek so Papa, Jéhovah, dan lesiel. Me Jésus ti ena osi bann paran lor later. Zot ti apel Joseph ek Marie. Eski to kone kouma zot inn vinn so bann paran?​—

Jéhovah ti fer enn mirak! Li ti pran lavi Jésus dan lesiel ek ti met sa dan vant Marie. Se koumsa ki Jésus inn pran nesans lor later. Jésus inn grandi dan vant Marie parey kouma tou bann tibaba. Apepre nef mwa plitar, Jésus ne. Se koumsa ki Marie ek so misie Joseph, inn vinn bann paran Jésus lor later.

Kan Jésus ti ena zis 12 an, li ti fer enn kitsoz ki montre ki kantite li kontan so Papa, Jéhovah. Sa ti arive kan Jésus ek so fami ti al Jérusalem pou Pak. Zot ti bizin fer enn long vwayaz. Me kan zot pe retourn kot zot, Joseph ek Marie pa trouv Jésus okenn par. To kone kot li ti ete?​—

Kifer Jésus ti dan tanp?

Joseph ek Marie degaze retourn Jérusalem. Zot al rod li partou, me zot pa trouv li. Zot bien trakase. Me, apre trwa zour, anfin zot trouv li dan tanp! To kone kifer Jésus dan tanp?​— Parski se laba ki li kapav aprann lor so Papa, Jéhovah. Li ti kontan Jéhovah ek li ti anvi kone ki li bizin fer pou fer Li plezir. Jésus touletan inn obeir Jéhovah, mem kan sa ti difisil. Eski Jésus ti obeir Joseph ek Marie osi?​— Labib dir nou wi.

Ki to kapav aprann ar lexanp Jésus?​— To bizin obeir to bann paran, mem si parfwa li bien difisil. Eski to pou fer sa?​—