Ansegn To Zanfan

Paran, servi sa bann zistwar-la pou ansegn to zanfan bann leson inportan ki ena dan Labib.

Introdiksion

Bann parol ki ena dan liv Deutéronome kapav ed ou pou elve ou zanfan.

Enn Sekre Nou Tou Nou Bien Anvi Kone

Labib koz lor enn sekre spesial. Eski to ti pou kontan konn plis lor la?

Rébecca Ti Anvi Fer Jéhovah Kontan

Ki nou kapav fer pou imit Rébecca? Lir sa zistwar-la ek aprann plis lor li.

Rahab Ti Krwar an Jéhovah

Aprann kouma Rahab ek so fami inn sape kan Jéricho inn detrir.

Li’nn Fer So Papa ek Jéhovah Kontan

Ki promes tifi Yiphtah ti garde? Kouma nou kapav imit li?

Samuel Ti Kontign Fer Seki Bon

Kouma to kapav imit Samuel ek fer seki bon mem si lezot pe fer seki move?

David Pa Ti Per

Lir sa zistwar Biblik bien interesan la ek aprann kouma David ti ena tou sa kouraz-la.

Eski To’nn Deza Santi Twa Tousel ek To Per?

Ki Jéhovah ti dir Éliya kan li ti santi li tousel? Ki to kapav aprann lor seki ti ariv Éliya?

Yoshiya Ti Ena Bann Bon Kamarad

Labib rakont nou kouma li ti bien difisil pou ki Yoshiya fer seki bon. Gete kouma so bann kamarad ti ed li.

Jérémie Pa Ti Aret Koz lor Jéhovah

Kifer eski Jérémie ti kontign koz lor Bondie mem si bann dimounn ti boufonn li ek ti ankoler ar li?

Jésus Inn Touletan Obeir

Li pa touletan fasil pou obeir to bann paran. Gete kouma lexanp Jésus kapav ed twa.

Zot Finn Ekrir lor Jésus

Aprann lor sa wit ekrivin Labib ki’nn viv mem lepok ki Jésus ek ki’nn ekrir lor so lavi.

Neve Paul Ti Ena Kouraz

Sa zenom-la ti sov lavi so tonton. Ki li ti fer?

Timothée Ti Anvi Ed Bann Dimounn

Kouma to kapav ena enn lavi ere ek interesan parey kouma Timothée?

Enn Rwayom Ki Pou Diriz Later

Kouma sa pou ete kan Jésus pou regne lor later? Eski to ti pou kontan la?