Program Lasanble Rezional 2019

Program pou Lasanble Rezional 2019 Bann Temwin Zeova ‘Lamour Pa Pou Disparet Zame’!

Vandredi

Program Vandredi baze lor 1 Tesalonisien 4:9, NW—“Bondie ansegn zot pou kontan sakenn so kamarad.”

Samdi

Program Samdi baze lor Efezien 5:2, NW—“Kontign mars dan lamour.”

Dimans

Program Dimans baze lor Zid 21, NW—“Res dan Lamour Bondie.”

Linformasion pou Bann Asistan

Bann linformasion itil pou bann asistan lasanble rezional.