Skip to content

“Mo Finn Vinn dan Lemonn pou enn Sel Rezon”

Remark kapasite extraordiner ki Zezi ena pou ansegne ek osi kouma avek kouraz li rann temwaniaz lor laverite.

Baze lor Matie 21:23-46; 22:15-46.