Skip to content

Skip to secondary menu

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Jéhovah Limem Sel Vre Bondie

Dan 10em siek Avan Nou Lepok, tou ti’nn fini pare pou ki ena enn konfrontasion ant lebien ek lemal kouma zame pa finn ena avan. Otour Éliya ena enn pep ki pena lafwa, zot lerwa ki aposta, ek bann pret ki tir lavi dimounn. Me Éliya pa tousel. Gete kouma Jéhovah inn fer kone ki Limem sel vre Bondie ek kouma Li ankor pe fer sa zordi.

Baze lor 1 Rois 16:29-33; 1 Rois 17:1-7; 1 Rois 18:17-46; ek 1 Rois 19:1-8.