Download:

(Matie 28:19, 20)

 1. Nou’nn ansegn Bondie so bann brebi,

  Nou’nn trouv zot vinn for, grandi.

  Li’nn gid zot ek ed zot progrese.

  Ki lazwa nou finn gagne!

  (REFRIN)

  Zeova, tann nou lapriyer!

  Pran zot swin, vinn zot Protekter.

  Nou sipliy twa o-nom Zezi: Ki zot re’si;

  Ki sakenn parmi zot res ferm.

 2. Toulezour, dan zot difikilte,

  Se pou zot ki nou’nn priye.

  Nou’nn rezerv letan pou okip zot;

  Ek Bondie inn beni zot.

  (REFRIN)

  Zeova, tann nou lapriyer!

  Pran zot swin, vinn zot Protekter.

  Nou sipliy twa o-nom Zezi: Ki zot re’si;

  Ki sakenn parmi zot res ferm.

 3. An Bondie, ki zot gard zot konfians,

  Ek tou zot lobeisans.

  Nou priye zot gagn zot rekonpans,

  Atraver zot landirans.

  (REFRIN)

  Zeova, tann nou lapriyer!

  Pran zot swin, vinn zot Protekter.

  Nou sipliy twa o-nom Zezi: Ki zot re’si;

  Ki sakenn parmi zot res ferm.