Download:

(Lik 22:20)

 1. Azordi, Zeova,

  devan to tronn, nou la,

  Parski pli gran lamour se

  tomem ki’nn montre sa.

  To’nn donn nou lavi par Zezi

  ki’nn mor pou nou.

  Pena enn pli gran sakrifis

  ki to’nn fer pou nou.

  (REFRIN)

  So lavi li’nn done pou nou.

  So disan finn liber nou tou.

  Nou’le dir twa,

  avek tou nou leker: “Mersi boukou.”

 2. Zezi ti vremem dispoze

  sakrifie li.

  So lavi parfe li finn

  done pou pey enn pri.

  Li’nn vini pou donn lespwar bann

  ki lor later.

  Asterla nou rod lavi ek,

  les lamor deryer.

  (REFRIN)

  So lavi li’nn done pou nou.

  So disan finn liber nou tou.

  Nou’le dir twa,

  avek tou nou leker: “Mersi boukou.”