Download:

(Ekleziast 11:6)

 1. Koumansman lazourne, soley pankor leve,

  Somey dan lizie, nou

  pe fer nou semin, ek

  nou priye.

  Bann dimounn zot pase, enn sourir nou montre.

  Ki zot arete ouswa

  ale san gete, nou reste.

  (REFRIN)

  Toulezour nou lavi;

  Li zis pou Zeova.

  Se ki li dir, nou fer, se nou swa.

  Mem si lapli tonbe,

  Ou ki soley briye,

  Nou pou kontign dir: “Mo kontan twa,

  Zeova.”

 2. Alafin lazourne, soley koumans bese,

  Fatige me kontan,

  nou leker bien zwaye,

  nou priye.

  Nou ere, nou donn tou pou servi nou Bondie.

  Mersi Zeova pou to lamour

  ek pou tou to bonte.

  (REFRIN)

  Toulezour nou lavi;

  Li zis pou Zeova.

  Se ki li dir, nou fer, se nou swa.

  Mem si lapli tonbe,

  Ou ki soley briye,

  Nou pou kontign dir: “Mo kontan twa,

  Zeova.”