Download:

(Revelasion 11:15; 12:10)

 1. Zeova, to’nn touletan la,

  Tou’ltan to pou’existe.

  To’nn fer to Garson vinn Lerwa;

  Par to lord li regne.

  Rwayom Bondie inn pran nesans;

  Li pou regne an permanans.

  (REFRIN)

  Aster finn ariv ler

  Pou delivrans, rwayom, pwisans.

  Rwayom inn etabli.

  “Ki li vini. Ki li vini!”

 2. Lediab pa res boukou letan;

  Biento li pou deor.

  Mem si nou pe viv dernie tan,

  Nou gard nou lafwa for.

  Rwayom Bondie inn pran nesans;

  Li pou regne an permanans.

  (REFRIN)

  Aster finn ariv ler

  Pou delivrans, rwayom, pwisans.

  Rwayom inn etabli.

  “Ki li vini. Ki li vini!”

 3. Bann anz dan lesiel bien kontan;

  Zot kriye zot sante.

  Pou lesiel se enn soulazman,

  Ar Diab zo’nn libere.

  Rwayom Bondie inn pran nesans;

  Li pou regne an permanans.

  (REFRIN)

  Aster finn ariv ler

  Pou delivrans, rwayom, pwisans.

  Rwayom inn etabli.

  “Ki li vini. Ki li vini!”