MONTRE
Text
Image

(Ekleziast 11:6)

 1. 1. Koumansman lazourne, soley pankor leve,

  Somey dan nou lizie,

  nou pe fer nou sime, nou priye.

  Bann dimounn zot pase, enn sourir nou montre.

  Ki sertin arete,

  swa pase san gete, nou reste.

  (REFRIN)

  Toulezour, nou lavi

  Li zis pou Zeova.

  Seki Li dir, nou fer; se nou swa!

  Mem si lapli tonbe

  Ouswa soley brile,

  Toul’tan nou pou dir: “Mo kontan twa, Zeova.”

 2. 2. Alafin lazourne, soley koumans bese,

  Fatige me kontan,

  nou leker bien zwaye, nou priye.

  Nou ere, nou donn tou pou servi nou Bondie.

  Mersi Zeova pou

  to lamour ek pou tou to bonte.

  (REFRIN)

  Toulezour, nou lavi

  Li zis pou Zeova.

  Seki Li dir, nou fer; se nou swa!

  Mem si lapli tonbe

  Ouswa soley brile,

  Toul’tan nou pou dir: “Mo kontan twa, Zeova.”