MONTRE
Text
Image

(1 Tesalonisien 5:18)

 1. 1. Mersi Zeova, toulezour, toule swar,

  Pou to lalimier ki briye dan nwar.

  Mersi ki to tann tou nou bann lapriyer,

  Ar twa nou kapav devid nou leker.

 2. 2. Mersi Zeova, to’nn donn nou to Garson,

  Ki’nn donn so lavi pou nou an ranson.

  Mersi to gid nou pou fer to volonte,

  Ek ed nou pou gard nou fidelite.

 3. 3. Mersi pou loner nou ena pou prese,

  Pou anons to nom ek laverite.

  Mersi ki biento tou soufrans pou fini,

  Parski to Rwayom biento pou vini.