MONTRE
Text
Image

(Proverb 14:26)

 1. 1. Zeova to’nn donn nou enn lespwar,

  nou konn so gran valer.

  Ki zot tou tann sa lesperans

  ki extraordiner.

  Me parfwa traka sa lemond-la

  fer nou per ek angwase.

  Lespwar bien for ki nou ena

  enn sel kout diminie.

  (REFRIN)

  Nou lafors, nou lespwar,

  nou konfians se twa.

  Gras-a twa, nou pa mank nanye.

  Nou pa per, nou prese,

  ek nou ansegne.

  Lor twa nou konte, Zeova.

 2.  2. Silteple, Bondie, fer ki nou tou

  zame nou pa bliye,

  Ki to’nn touletan konsol nou

  dan bann difikilte.

  Kan nou pans lor la nou gagn lafors,

  nou regagn motivasion.

  Nou leker ranpli ar kouraz

  pou koz lor to gran nom.

  (REFRIN)

  Nou lafors, nou lespwar,

  nou konfians se twa.

  Gras-a twa, nou pa mank nanye.

  Nou pa per, nou prese,

  ek nou ansegne.

  Lor twa nou konte, Zeova.