MONTRE
Text
Image

(Psom 15)

 1. 1. Kisannla Zeova,

  To finn invit kot twa?

  Kisannla ki’nn gagn to lamitie?

  Kisannla ki konn twa?

  Bann ki gard to lalwa,

  Ek ki ena lafwa,

  Tou seki’nn gard zot fidelite,

  Ki viv laverite.

 2. 2. Kisannla Zeova,

  Pou apros avek twa?

  Kisannla fer twa plezir Bondie?

  Kisannla to kontan?

  Bann ki donn twa loner,

  Ki onet, ki sinser,

  Tou bann ki lir to Parol ki vre,

  Ki koz laverite.

 3. 3. Nou ouver nou leker,

  Ar twa dan lapriyer,

  Nou konfie twa tou nou bann laper,

  To konpran nou douler.

  Tomem ki nou rode,

  Tomem nou’le kone.

  Vremem, nou pa pou ena zame,

  Enn pli gran lamitie.