MONTRE
Text
Image

(Revelasion 11:15; 12:10)

 1. 1. Zeova, to pou touzour la,

  Toul’tan to’nn existe.

  To’nn fer to Garson vinn Lerwa;

  Par to lord li regne.

  Rwayom Bondie inn pran nesans;

  Later pou gagn so delivrans.

  (REFRIN)

  Aster finn ariv ler

  Pou Bondie montre so pwisans.

  Rwayom inn etabli.

  “Ki li vini. Ki li vini!”

 2. 2. Lediab pa res boukou letan;

  Li pou fer plis ditor.

  Mem si nou pe viv dernie tan,

  Nou gard nou lafwa for.

  Rwayom Bondie inn pran nesans;

  Later pou gagn so delivrans.

  (REFRIN)

  Aster finn ariv ler

  Pou Bondie montre so pwisans.

  Rwayom inn etabli.

  “Ki li vini. Ki li vini!”

 3.  3. Bann anz dan lesiel bien kontan;

  Zot kriye, zot sante.

  Pou lesiel se enn soulazman,

  Satan finn gagn pouse!

  Rwayom Bondie inn pran nesans;

  Later pou gagn so delivrans.

  (REFRIN)

  Aster finn ariv ler

  Pou Bondie montre so pwisans.

  Rwayom inn etabli.

  “Ki li vini. Ki li vini!”