MONTRE
Text
Image

(Psom 83:18)

 1. 1. Bondie vivan ek vre,

  To Bondie tou kreasion

  Dan tou bann zenerasion;

  Zeova se to nom.

  Nou bien kontan ek fier

  Pou donn twa ladorasion.

  Dan sak tribi ek nasion,

  Nou proklam to gran nom.

  (REFRIN)

  Zeova, Zeova,

  Enn Bondie kouma twa,

  Pena ni dan lesiel lao

  Ni lor later anba.

  To tousel Bondie Tou-Pwisan,

  Zot tou bizin konn sa.

  Zeova, Zeova,

  Ena enn sel Bondie; se twa.

 2.  2. To fer nou akonpli

  Tou bann kitsoz to anvi

  Pou to proze reisi:

  Zeova se to nom.

  Vinn bann Temwin pou twa

  Se enn loner to’nn fer nou.

  Se koumsa to apel nou;

  Enn pep ki port to nom.

  (REFRIN)

  Zeova, Zeova,

  Enn Bondie kouma twa,

  Pena ni dan lesiel lao

  Ni lor later anba.

  To tousel Bondie Tou-Pwisan,

  Zot tou bizin konn sa.

  Zeova, Zeova,

  Ena enn sel Bondie; se twa.