MONTRE
Text
Image

(Matie 24:13)

 1. 1. Parol ek bann promes Bondie

  Pou ed twa andire.

  Seki to’nn aprann lor Bondie,

  Samem ki laverite.

  Ki to lafwa res bien solid,

  Atann so zour san tranble!

  Mem si to gagn bann gran leprev,

  Gard bien to lintegrite.

 2. 2. Pa perdi lamour to ena

  Ninport ki arive.

  Malgre bann problem to gagne,

  Fer tou pou to andire.

  Kan to pe pas par bann leprev,

  Pa gagn per ouswa doute.

  Zeova pou delivre twa,

  Kont lor Li, se to Bondie.

 3.  3. Bann ki andir ziska lafin,

  Zotmem ki pou sape.

  Parski dan liv lavi Bondie,

  Tou zot nom pou res grave.

  Alor kontign persevere

  Pou vinn enn kikenn konple.

  Lerla, kouma Labib promet,

  To pou gagn faver Bondie.