MONTRE
Text
Image

(1 Pier 1:22)

 1. 1. Kan nou lamour for ek sinser,

  Nou fer plezir nou Kreater.

  Lamour so pli gran kalite;

  Anou imit Bondie.

  Nou kontan nou bann frer ek ser,

  Nou lamour pou zot li sinser,

  Nou montre zot nou lamitie,

  Lamour li zenere.

  Kan nou frer bizin nou led,

  Nou premie pou donn li enn koudme.

  Nou konpran tou so lapenn,

  Samem ki vre lamitie.

  Zezi finn montre vre lamour;

  Lamour Zeova li’nn montre.

  Nou motive, ankouraze,

  Pou kontan ar nou leker,

  Pou montre lamour sinser.