MONTRE
Text
Image

(1 Korintien 13:1-8)

 1. 1. Demann Bondie ar limilite

  Pou imit tou so bann kalite.

  Me ena enn ki pli gran ki tou,

  Lamour, ki lespri sin donn nou tou.

  Kitfwa nou saz ek ena talan,

  San lamour nanye pa inportan.

  Priye Bondie pou montre lamour

  Dan tou seki nou fer toulezour.

 2. 2. Montre lamour kan nou zenere,

  Pa get personn avek de lizie.

  Lamour pa gard bann move panse,

  Pardonn lezot ek pa rankinie.

  Lamour ed nou pou nou andire,

  Siporte kan nou gagn maltrete.

  Montre lamour dan difikilte,

  Li pou ed nou pou persevere.