Skip to content

Donn Mwa Kouraz

Donn Mwa Kouraz
MONTRE

(2 Lerwa 6:16)

Download:

 1. 1. Dout, laper pe trap mwa,

  Ki mo pou fer aster?

  Mo kone to la, to gid mwa;

  Mo Bondie, mo Segner.

  Lavi parfwa bien dir,

  Me mwa mo bien kone,

  To toul’tan fidel Zeova;

  Lor mwa to pou veye.

  (REFRIN)

  Zeova, ed mwa pou trouve,

  Donn mwa lizie lafwa.

  Pli boukou avek nou ki kont nou;

  Bondie mo kont lor twa.

  Kouraz, donn mwa kouraz

  Pou ki mo andire.

  Zeova donn mwa kouraz,

  To viktwar li bien pre.

 2. 2. Mo lafors, li bien mins,

  Ek parfwa mo gagn per.

  Me to mo fortres, mo lafors;

  Tomem ki mo Sover.

  Ed mwa pou gagn kouraz,

  Fer mo leker vinn for.

  Nanye pa pou fer mwa kile;

  Ni prizon, ni lamor.

  (REFRIN)

  Zeova, ed mwa pou trouve,

  Donn mwa lizie lafwa.

  Pli boukou avek nou ki kont nou;

  Bondie mo kont lor twa.

  Kouraz, donn mwa kouraz

  Pou ki mo andire.

  Zeova donn mwa kouraz,

  To viktwar li bien pre.

  (REFRIN)

  Zeova, ed mwa pou trouve,

  Donn mwa lizie lafwa.

  Pli boukou avek nou ki kont nou;

  Bondie mo kont lor twa.

  Kouraz, donn mwa kouraz

  Pou ki mo andire.

  Zeova donn mwa kouraz,

  To viktwar li bien pre.

  Zeova donn mwa kouraz,

  To viktwar li bien pre.