1. Lir kestion ki ena enn nimero ek ki an karakter gra pou ed dimounn-la konsantre lor pwin ki pli inportan.

  2. Lir paragraf ki swiv.

  3. Lir bann verse ki an italik, ek poz bann kestion apropriye pou ed dimounn-la trouve kouma Labib reponn sa bann kestion-la.

  4. Si ena enn lot paragraf apre enn kestion, refer letap 2 ek 3. Si ena enn video ki ena enn lien avek kestion-la lor jw.org, rod enn moman pandan zot konversasion pou zwe video-la.

  5. Demann dimounn-la pou reponn bann kestion an karakter gra pou fer sir ki li’nn konpran.