Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

Privilez ki Nou Ena pou Konstrir ek Antretenir Bann Plas Kot Nou Pratik Vre Ladorasion

Privilez ki Nou Ena pou Konstrir ek Antretenir Bann Plas Kot Nou Pratik Vre Ladorasion

Konstriksion tanp dan Izrael ti demann boukou travay ek depans. Kanmem sa, bann Izraelit ti soutenir sa proze-la avek zel. (1Kr 29:2-9; 2Kr 6:7, 8) Apre ki ti fini konstrir tanp, fason ki bann Izraelit ti antretenir tanp-la ti montre ki kantite zot ti spiritiel ouswa non. (2Ler 22:3-6; 2Kr 28:24; 29:3) Azordi, bann Kretien pas boukou letan ek fer boukou zefor pou konstrir, netway, ek antretenir bann Lasal kot fer renion ek bann Lasal Lasanble. Selman, kan nou travay ansam avek Zeova dan sa fason-la, se enn gran privilez ek sa form parti dan nou servis sakre.Ps 127:1; Rev 7:15.

NOU KAPAV PARTISIPE KAN . . .

  • Nou netway Lasal apre sak renion. Si to sitiasion pa permet twa, fer tou seki to kapav pou gard sa plas kot to’nn asize la prop.

  • Regilierman nou netway ek antretenir Lasal. Kan ena plizir dimounn ki donn koudme, travay-la vinn pli leze ek nou fer li dan lazwa.lv-CE 92-93 ¶18.

  • Nou fer bann kontribision. Si nou donn avek tou nou leker mem ‘de pies larzan ki ena bien tigit valer,’ sa fer Zeova plezir.Mk 12:41-44.

  • Nou port nou volonter pou konstrir ek fer renovasion bann batiman ki ena enn lien avek bann kitsoz teokratik si nou sitiasion permet nou. Nou pa oblize ena lexperyans dan konstriksion pou ki nou kapav partisipe.