Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

Amelior Nou Bann Kapasite dan Nou Minister—Prepar Terin pou Fer enn Vizit

Amelior Nou Bann Kapasite dan Nou Minister—Prepar Terin pou Fer enn Vizit

KIFER LI INPORTAN:

Nou anvi aroz bann lagrin laverite ki nou plante. (1Ko 3:6) Kan nou zwenn enn dimounn ki manifeste lintere, li bon ki nou poz enn kestion ki nou kapav examine prosenn fwa ki nou vizit dimounn-la. Si nou fer sa, dimounn-la pou atann ki nou revini. Li pli fasil osi pou fer enn vizit kan nou’nn fini prepar terin pou enn prosin konversasion. Kan nou retourne, nou kapav dir li ki nou’nn revini pou reponn kestion ki nou ti poze dernie fwa.

KOUMA TO KAPAV FER SA:

  • Kan to prepar twa pou predikasion, prepar enn kestion ki to pou reponn kan to pou al fer vizit. Kestion-la kapav baze lor enn size ki trouv dan enn piblikasion ki to pe propoze. Li kapav baze osi lor enn kestion ki ena so repons dan enn nou bann liv ki nou etidie avek bann dimounn. Lerla, dan to prosin vizit to kapav montre li sa liv-la.

  • Alafin to konversasion avek enn dimounn ki’nn montre lintere, fer li kone ki to ti pou kontan kontign sa konversasion-la enn lot zour, ek apre dir li reflesi lor kestion ki to’nn prepare. Si posib, pran so nimero telefonn ouswa lezot linformasion pou ki to kapav kontakte li.

  • Si to’nn dir dimounn-la ki to pou retourne enn ler presi, to bizin respekte to parol.Mt 5:37.