MONTRE
Text
Image

MANASE

Zeova ti permet ki bann Asirien trap li ek amenn li Babilonn dan bann lasenn

SO REGN AVAN KI TRAP LI

 • Ranz bann lotel pou bann fos bondie

 • Ofer so bann garson an sakrifis

 • Vers disan bann inosan

 • Ankouraz bann pratik spiritis atraver pei

SO REGN APRE KI LI FINN LIBERE

 • Imilie li boukou

 • Priye Zeova; ofer bann sakrifis

 • Tir lotel bann fos bondie

 • Ankouraz lepep pou servi Zeova

YOSHIYA

PANDAN SO REGN

 • Rod Zeova

 • Pirifie Zida ek Zerizalem

 • Repar lakaz Zeova; trouv liv Lalwa