Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

Tir Plis Profit ar To Letid Personel

Tir Plis Profit ar To Letid Personel

KIFER LI INPORTAN: Enn letid Labib personel ed nou ‘pou bien sezi ki larzer, ki longer, ki oter e ki profonder’ laverite ete. (Ef 3:18) Sa ed nou osi pou res san defo ek san repros dan sa move lemond la ek pou kontign “trap bien for parol ki donn lavi.” (Fil 2:15, 16, NW) Enn letid Labib personel permet nou etidie lor bann kitsoz ki nou kone nou bizin. Kouma nou kapav tir maximum profi ar letan ki nou pase pou lir ek etidie Labib?

KOUMA TO KAPAV FER SA:

 • Soulign bann verse ek ekrir bann not dan to Labib ki to servi pou etidie, ki li dan forma elektronik ouswa papie

 • Kan to lir Labib, poz tomem sa bann kestion-la: ‘Kisannla? Ki ete? Kan? Kotsa? Kifer? Kouma?’

 • Gagn tou bann linformasion. Pou fer bann resers servi bann zouti ki disponib, fer bann resers par tem ouswa par verse Labib

 • Medit lor seki to’nn lir pou kone kouma sa aplik ar twa

 • Aplik seki to pe aprann dan to lavi toulezour.​—Lk 6:47, 48

GET VIDEO COMMENT TENIR FERME GRÂCE À UNE BONNE ÉTUDE INDIVIDUELLE, EK APRE SA, REPONN SA BANN KESTION-LA:

 • Kouma sertin finn dekrir enn letid personel?

 • Kifer li inportan ki nou koumans sak letid personel par enn lapriyer?

 • Ki kapav ed nou konpran pli bien enn verse Labib?

 • Ki bann remark nou kapav mete dan nou Labib ki nou servi pou etidie?

 • Kifer meditasion bien inportan kan nou etidie Parol Bondie?

 • Ki nou bizin fer ar seki nou pe aprann?

“O komie mo kontan to lalwa! Lanwit-lizour mo medit lor to lalwa.”​—Ps 119:97