Bann frer ek ser dan Birmanie pe pas enn bon moman ansam

NOU LAVI KRETIEN EK NOU MINISTER–KAYE RENION Zin 2019

Bann Model Konversasion

Seri bann model konversasion lor kouma lavi pou ete apre bann dernier zour.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

“Sa Zistwar La” Ena enn Sinifikasion pou Nou

Ki bann fam Abraam Sara ek Agar reprezante? Ki bienfe to kapav gagne gras-a nouvo lalians?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Ladministrasion Zeova ek Seki sa Ladministrasion la Fer

Ki ete ladministrasion Zeova ek kouma to kapav korper ar sa ladministrasion-la?

NOU LAVI KRETIEN

Tir Plis Profit ar To Letid Personel

Ki sertin kitsoz to kapav fer pou amelior to letid Labib personel?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

“Met Tou Ekipman Solda ki Bondie Fourni”

Bann Kretien zot bann solda. Idantifie sak parti to ekipman lager spiritiel ek seki li reprezante.

NOU LAVI KRETIEN

Ki Zeova Panse?

Kouma to kapav kontign konpran volonte Zeova ek azir an akor avek So volonte?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

“Pa Trakase pou Okenn Kitsoz”

Dan sa bann dernier zour la ena boukou kitsoz ki fer nou trakase. Ki kitsoz kapav diminie to bann traka?

NOU LAVI KRETIEN

Swazir To Bann Divertisman Avek Sazes

Kouma to kapav servi letan ki to pase dan to bann divertisman pou fer plezir Zeova?