Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

Eski To Ena enn Gran Lafwa dan Bann Promes Zeova?

Eski To Ena enn Gran Lafwa dan Bann Promes Zeova?

Zozwe ek Salomon toule-de ti konfirme ki pena enn parol ki Zeova inn promet ki pa’nn akonpli. (Zo 23:14; 1Le 8:56) Nou kapav fer konfians sa de temwin la, ek zot temwaniaz form parti bann kitsoz ki kapav ed nou pou ena enn pli gran lafwa.2Ko 13:1; Tit 1:2.

Kouma Zeova inn realiz so bann promes dan lepok Zozwe? Ansam avek to fami get video ‘Pena Enn Sel Parol ki Pa Finn Akonpli.’ Apre, examinn sa bann kestion-la: (1) Kouma to kapav imit Rahab ki ti montre so lafwa par bann aksion? (Eb 11:31; Zak 2:24-26) (2) Kouma lexanp Akann montre ki sa amenn maler kan volonterman nou dezobeir? (3) Mem si bann Gibeonit ti bann solda, kifer zot ti anbet Zozwe ek ti fer lape ar Izrael? (4) Kouma parol Zeova ti realize kan sink lerwa Amorit ti menas pou atak Izrael? (Zo 10:5-14) (5) Kouma Zeova pe azir dan to faver amezir ki to met Rwayom Bondie ek so lazistis an premie dan to lavi?Mt 6:33.

Amezir ki nou reflesi lor tou seki Zeova finn fer, pe fer, ek pou fer, nou lafwa dan so bann promes pou vinn pli for.Rom 8:31, 32.

Eski to ena enn lafwa parey kouma Zozwe?