Skip to content

Skip to table of contents

Bann Model Prezantasion

Bann Model Prezantasion

RÉVEILLEZ-VOUS !

Kestion: Eski Labib se Parol Bondie, ouswa se enn liv kot ena zis panse bann zom?

Verse: 2Ti 3:16

Piblikasion: Sa Réveillez-vous !-la examinn trwa prev ki Labib vremem Parol Bondie.

ANSEGN LAVERITE

Kestion: Lavi se enn kado. Alor, kouma nou bizin konsider li?

Verse: Re 4:11

Verite: Parski lavi se enn kado ki Bondie inn donn nou, nou bizin montre respe pou sa kado-la. Nou kone ki nou bizin pran bann prekosion, ek zame nou pou touy enn dimounn par expre. Pou nou, lavi se enn kado ki ena enn gran valer.

KI KITSOZ FER ENN FAMI ERE? (T-32-CE)

Kestion: Get kestion ki ena lor premie paz sa trak-la ek osi bann diferan repons. Ki ou panse?

Verse: Lik 11:28

Piblikasion: Sa trak-la montre kouma sa kapav fer ou fami tir profi ek kifer nou kapav krwar seki Labib dir.

PREPAR TO PROP PREZANTASION

Servi format ki ena dan bann model avan pou kree to prop prezantasion pou predikasion.