Pe pran letan pou etidie Labib ek pou medite

NOU LAVI KRETIEN EK NOU MINISTER–KAYE RENION Zin 2017

Bann Model Prezantasion

Bann model prezantasion pou Réveillez-vous ! ek pou ansegn laverite lor lavi, ki enn kado. Servi sa bann model-la pou prepar to prop prezantasion.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Parol Zeova Realize dan Sak Ti Detay

Profesi bien presi ki Zeremi ti dir lor kouma bann lennmi ti pou gagn viktwar lor Babilonn ek kouma li pou vinn enn rwinn, inn akonpli exakteman kouma Zeova ti dir.

NOU LAVI KRETIEN

Eski To Ena enn Gran Lafwa dan Bann Promes Zeova?

Zozwe ti konfirme ki pena enn parol ki Zeova inn promet bann Izraelit ki pa’nn akonpli. Kouma nou kapav ena enn lafwa pli for dan bann promes Bondie?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Kan Nou Atann Avek Pasians, sa Ed Nou pou Andire

Ki ti ed Zeremi pou andire avek enn bon latitid mem si li ti pas par bann gran soufrans? Kouma nou kapav prepar nou pou bann difikilte ki nou pou gagne plitar?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Ezekiel Ti Kontan pou Proklam Mesaz Bondie

Dan enn vizion, Zeova ti donn Ezekiel enn roulo ek ti demann li pou manz sa roulo-la. Ki sa ti reprezante pou Ezekiel kan li ti manz sa roulo-la?

NOU LAVI KRETIEN

Pres Bonn Nouvel Avek Lazwa

Parfwa nou kapav trouv sa difisil pou pres Bon Nouvel lor Rwayom Bondie, me Bondie anvi ki nou servi Li avek lazwa. Ki kitsoz kapav ed nou pou prese avek lazwa?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Eski To Pou Gagn Mark pou Gagn Lavi?

Vizion Ezekiel ti konn so premie realizasion kan ansien Zerizalem ti detrir. Kouma realizasion ki li ena azordi ena enn lefe lor nou?

NOU LAVI KRETIEN

Soutenir Bann Prinsip Moral Zeova

Avek kouraz nou bizin soutenir bann prinsip moral Zeova. Kouma pou fer sa? Kifer li bien inportan nou fer sa?