Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

Amelior Nou Bann Kapasite dan Nou Minister—Servi Bann Video pou Ansegne

Amelior Nou Bann Kapasite dan Nou Minister—Servi Bann Video pou Ansegne

KIFER LI INPORTAN:

Bann video kapav tous leker enn dimounn parski li bizin servi so bann sans kouma gete ek tande. Bann video kapte latansion ek res pli lontan dan latet. Zeova inn donn nou pli bon lexanp kan Li’nn servi bann zimaz pou ansegne.Zis 10:9-16; Rev 1:1.

Alafin leson 2 ek 3 dan brosir Bon Nouvel, ena bann video Dieu a-t-il un nom ?, Kisannla Finn Fer Ekrir Labib?, ek Comment être sûrs que la Bible vient de Dieu ? Bann video Kifer Li Bon Etidie Labib?, Kouma enn Letid Labib Deroule?, ek Ki Pase dan Lasal Bann Temwin Zeova ankouraz bann dimounn pou etidie Labib ouswa asiste renion. Ena osi sertin DVD ki nou kapav servi pou ansegne.km-CE 5/13 3.

KOUMA FER SA:

  • Alavans download enn video ki to anvi montre dimounn-la

  • Prepar enn-de kestion ki sa video-la pou reponn

  • Get video-la ansam avek li

  • Koz lor bann pwin inportan

ESEY SA:

  • Montre dimounn-la dernie paz enn trak ek atir so latansion lor QR kod pou get video Kifer Li Bon Etidie Labib? lor nou sit

  • Montre dimounn-la video Comment être sûrs que la Bible vient de Dieu ? Propoz li brosir Bon Nouvel ek atir so latansion lor leson 3