Skip to content

Skip to table of contents

 BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE | PSOM 52-59

“Zet To Fardo lor Zeova”

“Zet To Fardo lor Zeova”

David ti bien soufer akoz bann gran difikilte dan so lavi. Kan li ti pre pou fini ekrir Psom 55, li ti’nn konn bann soufrans kouma . . .

  • Gagn bann insilt

  • Persekision

  • Remor Konsians

  • Maler dan Fami

  • Maladi

  • Trayizon

Mem kan li ti nepli kapav tini, David ti trouv enn fason pou sirmont so bann difikilte. Li ti donn sa konsey inspire par Bondie la tou bann ki kitfwa ena mem santiman ki li: “Zet to fardo lor Zeova.”

Kouma to kapav aplik sa konsey-la?

55:22NW

  1. Devid to leker ar Zeova dan lapriyer pou ninport ki problem ouswa traka ki to ena

  2. Rod direksion ek led ki Zeova done dan so Parol ek atraver so lorganizasion

  3. Fer tou seki to kapav pou regle to problem an-akor avek bann prinsip Labib