Skip to content

Skip to table of contents

Bann proklamater pe servi trak pou prese dan Malte

NOU LAVI KRETIEN EK NOU MINISTER–KAYE RENION Zin 2016

Bann Model Prezantasion

Bann lide pou prezant Réveillez-vous ! ek bann trak. Servi sa bann model-la pou prepar to prop prezantasion.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Fer Konfians Zeova ek Fer Dibien

Met an pratik konsey ki ena dan Psom 37.

NOU LAVI KRETIEN

Amelior Nou Bann Kapasite dan Nou Minister—Servi Bann Video pou Ansegne

Kifer nou bizin servi sa bann video-la dan nou minister? Kouma eski zot kapav amelior nou lansegnman?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Zeova Pran Swin Bann Ki Malad

Seki Bondie ti inspir David pou ekrir dan Psom 41 kapav donn kouraz bann serviter fidel ki pe fer fas ar maladi ouswa bann difikilte.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Zeova Pa Pou Rezet enn Leker Ki’nn Kase

Dan Psom 51, David montre ziska ki pwin pese grav ki li’nn komet ti afekte li. Ki’nn ed li pou regagn so bann bon relasion avek Zeova?

NOU LAVI KRETIEN

Déjà 100 ans de règne !

Servi bann kestion pou examinn seki Rwayom Bondie inn akonpli depi 1914.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

“Zet To Fardo lor Zeova”

Konsey inspire par Bondie ki David done dan Psom 55:22 kapav ed nou pou sirmont ninport ki problem ouswa traka ki nou ena.

NOU LAVI KRETIEN

“Bondie Limem Mo Sekour”

David ti loue Zeova pou So parol. Ki bann verse Labib inn ed twa fer fas ar bann difikilte?