Enn lasanble spesial dan Vienne, Autriche

NOU LAVI KRETIEN EK NOU MINISTER–KAYE RENION Ziliet 2018

Bann Model Konversasion

Seri bann model konversasion lor kouma bann prinsip Labib amenn boner dan lafami.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Donn enn Gran Mezir

Enn kikenn zenere kontan donn so bann resours pou ed ek ankouraz lezot.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Swiv Mwa: Ki sa Inplike?

Lor ki kitsoz nou bizin fixe nou lizie kan souvenir ‘bann meyer zour’ pe distrer nou?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Parabol Bon Samaritin

Bann disip Zezi bizin fer bann zefor spesial pou montre lamour pou lezot, mem anver bann dimounn ki bien diferan ar zot.

NOU LAVI KRETIEN

Pourquoi la neutralité est-elle si importante ? (Mi 4:2)

Pou nou kapav imit nou Bondie ki pa fer preferans, nou bizin travay pou bien tou dimounn.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

“Zot Vo Plis ki Boukou Mwano”

Kouma nou kapav imit lintere ki Zeova ena pou bann ki pe gagn persekision?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Parabol Garson Prodig

Ki bann leson konsernan lasazes, limilite, ek konfians an Zeova nou kapav aprann dan parabol garson prodig?

NOU LAVI KRETIEN

Fils Prodigue Retourné

Ki bann leson inportan to aprann dan sa video-la?