Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

Eski To Pardonn Tomem?

Eski To Pardonn Tomem?

Parfwa mem si Zeova inn fini pardonn nou pou bann erer ki nou’nn fer dan lepase, li kapav difisil pou pardonn noumem. Pandan Lasanble Rezional 2016 “Res Fidel ar Zeova!” ti koz lor sa size-la dan enn diskour ek enn video. Servi aplikasion JW Library pou re-get sa video-la, ek apre, reponn sa bann kestion-la:

  • Pandan komie letan Sonja ti exkli?

  • Ki verse Labib bann ansien inn partaz ar Sonja, ek kouma sa finn ed li?

  • Kouma kongregasion inn tret Sonja kan li finn re-integre?

  • Ar ki santiman Sonja ti bizin lite, ek kouma so papa finn ed li?