Pe prese laport-laport dan l’Italie

NOU LAVI KRETIEN EK NOU MINISTER–KAYE RENION Ziliet 2017

Bann Model Prezantasion

Bann model prezantasion pou Latour Degard ek pou ansegn laverite lor soufrans. Servi sa bann model-la pou prepar to prop prezantasion.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Eski To Ena enn Leker Laser?

Kouma nou leker inplike kan nou pran bann desizion lor divertisman ouswa nou labiyman ek nou laparans? Ki savedir ena enn leker laser?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Eski To Gard To Bann Promes?

Lerwa Sidkiya finn gagn bann konsekans parski li pa’nn tini so bann promes. Ki leson nou aprann ar sa?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Kan Zeova Pardone, Eski Li Bliye?

Ki lexanp ena dan Labib ki donn bann prev ki Zeova pardone? Kouma fason ki Li’nn azir ar David, Manase, ek Pier ed nou pou ena konfians dan so pardon?

NOU LAVI KRETIEN

Eski To Pardonn Tomem?

Parfwa mem si Zeova inn fini pardonn nou pou bann erer ki nou’nn fer dan lepase, li kapav difisil pou pardonn noumem. Ki kapav ed nou?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Rwayote Pou sa Kikenn ki Ena Drwa Legal la

Kouma profesi Ezekiel konsernan enn lerwa ki ena drwa legal finn realize par Zezi? Ki sa ansegn nou lor Zeova?

NOU LAVI KRETIEN

Bann Bon Manier Devan Laport Dimounn

Kan nou devan laport dimounn, kitfwa nou kapav remarke ki dimounn-la pe get nou ouswa pe ekout nou. Kouma nou kapav montre bon manier devan so laport?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDIE

Enn Profesi Kont Lavil Tir Ranforsi Nou Konfians dan Parol Zeova

Profesi Ezekiel lor destriksion lavil Tir inn realize dan tou ti detay.