Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

Enn Lavi Sinp Ed Nou pou Loue Bondie

Enn Lavi Sinp Ed Nou pou Loue Bondie

Azordi, li fasil nou konplik nou lavi ar boukou kitsoz. Bizin letan ek lenerzi pou aste, peye, servi, antretenir ek gard bien bann kitsoz materyel. Zezi ti viv enn lavi sinp pou ki bann kitsoz materyel pa detourn li ar so minister.Mt 8:20.

Kouma to kapav sinplifie to lavi pou fer plis dan to minister? Eski ena sertin sanzman ki to fami kapav fer pou ki enn manb ena posibilite fer pionie? Mem si to dan servis aplintan, eski tigit-tigit to’nn les bann kitsoz materyel konplik to lavi? Enn lavi sinp pou ed twa servi Zeova dan lazwa ek pou satisfe ar seki to ena.1Tim 6:7-9.

Ekrir bann fason to kapav sinplifie to lavi.