Kitfwa ekrivin Psom 83 ti enn desandan Azaf, enn Levit, ek ti viv dan mem lepok ki Lerwa David. Li’nn ekrir sa Psom-la kan bann nasion lennmi ti pe rod atak pep Zeova.

83:1-5; 83:16NW

  • Dan so lapriyer, ekrivin sa Psom-la konsantre plis lor nom ek souverennte Zeova ki lor so prop sekirite

  • Zordi bann serviter Zeova kontign gagn persekision. Kan nou andire avek fidelite, sa onor Zeova

83:18NW

  • Zeova anvi ki nou konn so nom

  • Par nou bann aksion, nou montre ki Zeova Limem Personaz pli inportan dan nou lavi