Skip to content

Skip to table of contents

 NOU LAVI KRETIEN

Program pou Fer Pionie Permanan

Program pou Fer Pionie Permanan

Pou fer pionie permanan li inportan ki to ena enn bon program. Si to pas 18 er-tan par semenn dan to minister, to pou kapav fer pionie permanan ek pou res ankor letan pou to pran konze! Avek enn program koumsa, to pou kapav fer pionie mem si enn levennman ki to pa atann arive, kouma par exanp maladi ouswa letan pa bon. Anba ena bann model program pou bann proklamater ki travay a-mitan ouswa aplintan ek osi pou bann ki pena enn bon lasante. Avek enn-de sanzman, kitfwa enn manb to fami kapav koumans fer pionie an Septam. Kifer to pa koz lor la dan to prosin ladorasion an fami?

MO TRAVAY A-MITAN

Lindi

TRAVAY

Mardi

TRAVAY

Merkredi

TRAVAY

Zedi

6 er-tan

Vandredi

6 er-tan

Samdi

4 er-tan

Dimans

2 er-tan

MO TRAVAY APLINTAN

Lindi

2 er-tan

Mardi

2 er-tan

Merkredi

RENION LASEMENN

Zedi

2 er-tan

Vandredi

2 er-tan

Samdi

6 er-tan

Dimans

4 er-tan

MO PENA ENN BON LASANTE

Lindi

REPO

Mardi

3 er-tan

Merkredi

3 er-tan

Zedi

3 er-tan

Vandredi

3 er-tan

Samdi

3 er-tan

Dimans

3 er-tan