Esey ki zafer? Fer pionie permanan! Ki bann benediksion to pou gagne?Pr 10:22.

KAN TO FER PIONIE, TO POU KAPAV . . .

  • vinn enn proklamater pli efikas ek to pou pli kontan predikasion

  • ranforsi to relasion avek Zeova. Plis to koz lor Li, plis to pou rapel so bann kalite extraordiner

  • resanti lazwa ki enn kikenn gagne kan li met Rwayom Bondie an premie dan so lavi ek osi lazwa ki gagne kan donn lezot.Mt 6:33; Zis 20:35

  • asiste renion pionie ki ena pandan vizit sirveyan sirkonskripsion, renion spesial ki ena avan lasanble sirkonskripsion ek Lekol Pionie

  • gagn plis lokazion pou koumans ek fer bann letid Labib

  • pas plis letan avek lezot proklamater ek ankouraz sakenn so kamarad.Rom 1:11, 12