Skip to content

Skip to table of contents

Bann Model Prezantasion

Bann Model Prezantasion

LATOUR DEGARD

Kestion: Si Bondie inn donn nou Labib, eski ou pa dakor ki sa liv-la pou kontign existe malgre ninport ki obstak?

Verse: Iz 40:8

Piblikasion: Sa seri lartik-la explike kouma dan enn fason extraordiner Labib ankor la malgre bann obstak.

LATOUR DEGARD (dernie paz)

Kestion: Mo ti pou kontan konn ou lopinion lor sa kestion-la. [Lir premie kestion lor paz 16.] Sertin panse ki se bann dimounn ki’nn invant larelizion. Lezot panse ki Bondie servi larelizion pou atir nou ar Li. Ou, ki ou panse?

Verse: Zak 1:27

Piblikasion: Sa lartik-la explike ki Labib dir lor sa size-la. Mo pou kontan retourne pou nou kapav koz lor sertin pwin dan sa lartik-la.

ENN BON NOUVEL KI SORTI KOT BONDIE!

Kestion: Kan boukou dimounn lir seki Labib ti anonse, pou zot se koumadir zot pe lir lagazet. Lekel parmi sa bann kitsoz-la ou’nn deza trouve ouswa tande?

Verse: 2Tim 3:1-5

Piblikasion: Sa brosir-la explike kouma an-realite sa bann kitsoz-la zot enn bon nouvel pou bann ki kontan Bondie. [Montre dimounn-la leson 1, kestion 2.]

PREPAR TO PROP PREZANTASION

Servi format ki ena dan bann model avan pou kree to prop prezantasion pou predikasion.